Vi öppnar i Piteå

Småföretagsbyrån med bas i Luleå fortsätter expandera och startar nu upp ett helt nytt kontor i Piteå. Genom denna satsning får nu Piteåföretagen närheten till en redovisningsbyrå som förstår de små företagens utmaningar och behov. Du hittar det nyöppnade Piteåkontoret i samma hus som Däckia på Backcity (en trappa upp).  

“Hela Småföretagsbyråns existens bygger på att vi har medarbetare som månar om både varandra och våra kunder. Vi är alternativet om du vill ha en byrå som verkligen bryr sig. Detta såg vi att både Robin och Mats har naturligt så beslutet att starta upp i Piteå tillsammans med dessa kompetenta och erfarna medarbetare var enkelt att ta”, säger Magnus Liarsgård som är en av delägarna till Småföretagsbyrån. 

Det är de seniora konsulterna Robin Åström och Mats Öhrberg som utgör basen för Piteåkontoret. Då våra kunders mottagande har varit mycket positivt är målet under vintern att fortsätta växa med flera nya medarbetare. Robin och Mats har lång erfarenhet från kvalificerade ekonomitjänster inom industri, skog och ägarledda företag. Det är ett positivt tillskott att de valt att ta steget att bli en del av Småföretagsbyråns utveckling och tillväxt. Så här säger Robin Åström om samarbetet:

“För oss är det inspirerande att vara med från början när ett nytt kontor startar upp.  Att sammanföra den kompetens som idag finns i Luleå och Piteå ger många fördelar både internt och för våra kunder. Att fortsätta utvecklingen inom redovisning/skatter/rådgivning och det digitala området ligger helt rätt i tiden. De båda kontoren kompletterar varandra med kunder från olika branscher och vi får alla bidra med våra kunskaper i och med att bolagen vi möter är alltifrån startups till etablerade bolag.”